• Měření rychlosti světla.
  • Astrofyzika jako zábava.
  • Na čem se staví počítač (z hlediska chemie)?
  • Základ pro pochopení skleníkového efektu.
  • Na krátko k D. Mendělejev.
  • Úkazy očima pozorovatelné v atmosféře.
  • Primitivní kalkulačka mocnin 1. verze.
  • Primitivní kalkulačka mocnin 1. verze (Java).
  • (zpět)