Adam Malíř > elektrotechnika
Elektrotechnika je velmi obsáhlý obor věd, které můžeme rozdělit do mnoha oblastí. Komunikace, čidla, řídící obvody, procesory, logické obvody, až po radiovou komunikaci,...aj.

Obrázek vpravo je ukázka součástí uvnitř procesoru od Intel 386(TM), který obsahuje 275 000 tranzistorů taktovaný 12 - 20 MHz z roku 1985.

procesor od Intel Pentium