Adam Malíř > astronomie
proměnné hvězdy
radioastronomie
publikace
články

Co můžeme pozorovat na Slunci a jiných hvězd?

Protuberance

Na Slunci se každodenně odehrávají i malé výrony částic ionizovaného plynu (plazma) do meziplanetárního prostoru, které po nárazu do magnetosféry naší Země se mohou dostat po magnetických siločárách k pólům, kde je lze spatřit v podobě tzv. polárních září, jindy může třeba poškodit citlivé přístroje na palubě kosmických sond a způsobit komplikace s navigací GPS signálu apod.

protuberance na Slunci ve tvaru vracející se smyčky

Tyto pozorovatelné protuberance se často vyskytují kolem aktivních oblastí na povrchu ve fotosféře ve tvaru vracející se smyčky způsobené velmi silným magnetickým polem Slunce.

magnetické pole Země

Skvrny

Sluneční skvrny byly z počátků považovány dle prvních amatérských pozorovatelů za "černé hlubiny do Slunce". Ve skutečnosti se jedná o chladnější oblasti fotosféry než má okolní povrch způsobené jejím magnetickým polem, které zabraňuje rychlejšímu proudění plynů až se nakonec zastaví. Kdybychom se na Slunce dívali přes rentgenové záření či UV filtrem, zjistili bychom, že skvrny mají inverzní, tedy bílou barvu. Černá barva je pouze zdánlivá, protože je okolní fotosféra jasnější.

Výskyt tohoto úkazu závisí na neustále se opakující jedenáctileté periodě.

Fakulová a flokulová pole

Jsou jasnější a teplejší oblasti na Slunci pozorovatelné u okraje Slunečního disku ve fotosféře často se vyskytující kolem aktivních oblastí. Pokud je úkaz jasně sledovatelný ve chromosféře - platí název flokulová pole.

Erupce

Toto zahřáté plazma na možno i několik milionů kelvinů může být viditelné kolem skvrn v důsledku velmi silného narážejícího magnetického pole do koróny a chromosféry na pár minut, hodin přetrvávající možno i několik dní. Erupce na Slunci jsou poměrně vzácným jevem (hlavním faktorem je jedenáctiletý cyklus, kde se počet skvrn mění a tím i četnost erupcí). Je pozorovatelná ve všech spekter elektromagnetického záření. Na hvězdách větších než je Slunce se nazývají supererupce. záření ze Slunce  ve Watech na m/2

Křivka na obrázku vpravo ukazuje intenzitu záření ve Watech na metr čtvereční v závislosti na čase.

zdroj zde přiložených obrázků:

(astro.ua.ac.be)

(SOHO)

Co nám říká obecná teorie relativity?

Obecná teorie relativity byla publikována A. Einsteinem roku 1915. Popisuje chování světla při zakřivení časoprostoru (tj. efekt, kterému říkáme gravitační čočka, to znamená že světlo se pohybuje po geodetických drahách). Tato myšlenka výrazně přispěla chápání smyslu ,,cestování časem", což by bylo možné při veliké gravitaci velmi hmotného tělesa (třeba černě díry). Speciální teorie zanechává gravitaci.

Světlo se pohybuje po geodetických drahách.

Hvězdárna v Pardubicích

Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích vlastní druhý největší veřejně zpřístupněný otický teleskop v ČR. o původu a historii lidové hvězdárny