astroSoubory / astroFiles

cz: Tento web je hrazen pro soubory k uchování a zálohování dat pro server stránek: 'http://malir-adam.osobni-stranka.cz/' a 'https://malirastro.wordpress.com/'. Prosím, dodržujte licenci Creative Commons!

en: This site is paid for the files to store and backup data for the server site: 'http://malir-adam.osobni-stranka.cz/' and 'https://malirastro.wordpress.com/'. Please, observe the Creative Commons license!

licence CC